Pędzel

  Pędzel jako symbol senny reprezentuje nieudaną współpracę, łatwowierność oraz silne potrzeby seksualne. Odzwierciedla nasze pasje i pragnienia, przypomina o wzniosłych planach oraz o dawnych wspomnieniach.
  ujrzeć pędzel – będziesz mieć do czynienia z błaznem, którego lepiej byłoby unikać w życiu
  malować nim – kieruj się własnym rozumem a nie wskazówkami innych ludzi
  kupować pędzel – pragnienie zaoszczędzenia pieniędzy nie powiedzie się
  dawać komuś – wybaczysz osobie, która wyrządziła ci jakąś krzywdę i teraz bardzo tego żałuje
  ubrudzony farbą – ktoś pozazdrości ci twojego sukcesu
  czysty pędzel – jest to znak, że w przyszłości otrzymasz pozytywne wieści
  myć pędzel – będziesz się kajać przed innymi ludźmi
  złamany pędzel – zapowiedź sporu z głupkowatą osobą
  ujrzeć kilka pędzli – uważaj na otoczenie i pamiętaj, że pozory mogą mylić
  być malarzem i używać pędzla przy pracy – nie daj zwieść się czczym gadaniem osób, które wcale nie działają na twoją korzyść.