Sennik Papiery wartościowe

    ujrzeć - choć atmosfera będzie napięta, to jednak nie znaczy, że masz postępować wbrew sobie
    zakupić je – problemy pieniężne lub zachwianie bezpieczeństwa finansowego
    sprzedać je – dobrze przemyśl swoje decyzje, abyś nie musiał wycofać się ze złożonej komuś obietnicy lub zrezygnować z ważnej transakcji
    zgubić – ominą cię konflikty i niedomówienia z blisko współpracującymi z tobą osobami.