Sennik Pan

    ujrzeć go – lepsze życie
    być nim – będziesz znosić obelgi
    bogaty pan – twoje starania spełzną na niczym
    elegancki pan – zażegnasz konflikt i dobrze na tym wyjdziesz
    rozmawiać z panem – zachowaj czujność przy podejmowaniu ważnych decyzji.