Sennik Palec

  Symbol sprawności fizycznej i psychicznej, wskazuje na manipulację, jakieś zamierzone działanie oraz komunikację niewerbalną; jest również symbolem seksualnym. Kciuk oraz palec wskazujący symbolizują autorytet, kierunek oraz osąd.
  mieć piękny palec – wpadniesz komuś w oko
  mieć brudny palec – wplączesz się w zawiłą sprawę
  zakrwawiony palec – plotki pod twoim adresem
  opadający palec - ktoś próbuje cię zdominować lub jesteś zbyt podatny na wpływy otoczenia
  mieć skrzyżowane palce – wróży optymizm, sukces, szczęście i nadzieję
  mieć zranione lub odcięte - twoje obawy o ukończenie powierzonego ci zadania są bezpodstawne
  być wskazywanym przez kogoś palcem - poczucie winy; być może boisz się, że jakaś czynność lub działanie wyjdzie na jaw.
  palec u nogi - w pracy cieszysz się posłuchem,
  opatrywać palec - znajdziesz dodatkowe źródło dochodu,
  oparzyć się w palec - nie wzbudzasz sympatii,