Sennik Otwór

    zobaczyć - ukryte strony Twojej obecnej działalności lub uczucie pustki, być może sen jest zachętą do przebudzenia się i wzbudzenia w sobie nowych zainteresowań i aktywności,
    wpaść do niej - symbolizuje pułapki w życiu na jawie,