Sennik Oszczerstwo

    jesteśmy ofiarą jego - poważanie,
    oczernianie kogoś - utrata poważania,