Sennik Organy (wewnętrzne)

    wskazuje na obawy o swoje zdrowie, może również oznaczać poczucie zagrożenia lub dyskomfortu,