Sennik Operacja plastyczna

    przejść operację - odbudujesz poczucie własnej wartości
    rozważać bądź planować operację plastyczną - pragniesz zmian
    udana - starasz się poprawić własny wizerunek
    nieudana - niepokój
    bać się operacji plastycznej - twoje plany spełzną na niczym.