Sennik Odwilż

    odnosi się do emocji, które zostały stłumione, ale jesteś gotów do konfrontacji z nimi,
    może również oznaczać ocieplenie stosunków w danej relacji czy sytuacji,