Sennik Odraza

    Reakcja organizmu na podświadome myśli.
    czuć odrazę podczas jedzenia – ktoś pragnie czyjegoś potknięcia, źle komuś wróży
    mieć na ręku odrażające zwierzę – powodzenie w miłości, osiągnięcia
    odczuwać odrazę – będą dokuczać Ci niestrawności.