Odmierzać

    widzieć jak inni coś odmierzają - niepotrzebnie zbyt często porównujesz siebie do innych
    odmierzać coś samemu - czekają cię spory lub utrata zdrowia
    pomiary - obawiasz się tego, czego inni zaczną wymagać od ciebie.