Odległość

  Odległość w symbolice sennej reprezentuje witalność, niską energię bądź siłę życiową a także powolne oddalanie się od przyjaciół i rodziny. Sen zazwyczaj przypomina o rzeczach, które w najbliższej perspektywie czasu będą nierealne do osiągnięcia.
  duża odległość – może świadczyć o przedsięwzięciach, których realizacja bardzo oddali się w czasie
  mała odległość – to znak, iż uda ci się pokonać pewną barierę, która torowała ci drogę do sukcesu
  widok kogoś na odległość – czujesz się emocjonalnie oddalony od osoby, na której bardzo ci zależy
  rozmowa na odległość – jeśli nadal będziesz oddalać się od innych ludzi przepełni cię uczucie osamotnienia
  odległość od domu – sen może oznaczać rozłąkę z rodziną , która może być związana z wyjazdem za granicę bądź pracą
  odległość do pokonania – oznacza, że w przyszłości będziesz mieć do rozwiązania wiele trudnych spraw
  romans na odległość – zapowiada liczne smutki i rozczarowania w miłosnym życiu
  widok z pewnej odległości ciężko pracujących ludzi – sen przygotowuje również śniącego na pojawienie się większych kłopotów w życiu, które mogą utrudnić człowiekowi drogę do sukcesu.