Obmowa

    Stanowi nawołanie, aby opamiętać się w porę i skupić na tym, co istotne w życiu. Zajmowanie się bowiem życiem innych ludzi może świadczyć o zaniżonym poczuciu własnej wartości bądź o niezadowoleniu z własnej egzystencji. Obmowa bardzo często wynika z zazdrości, która może przerodzić się w nienawiść i całkowicie przysłonić nam oczy. Warto więc zastanowić się w porę czy ludzie, których nosimy na językach zasłużyli sobie na takie traktowanie.
    obmawiać kogoś – w twoim życiu nastąpią niekorzystne zmiany
    obmawiać kogoś, kto stoi za nami – w pewnej kwestii osiągniesz efekt odwrotny do zamierzonego
    być przez kogoś obmawianym – będziesz pławić się w zaszczytach
    słyszeć jak ktoś kogoś obmawia – będziesz mieć wiele powodów do zmartwień.