Sennik Obawiać się

    Nie chcesz narazić się na niebezpieczeństwo.
    obawiać się jakiegoś człowieka – dostaniesz ostrzeżenie, które niepotrzebnie zbagatelizujesz
    obawiać się śmierci – troska o niepewną przyszłość.