Sennik Nicpoń

    widzieć - reprezentuje poczucie zakłopotania,
    sen może również oznaczać bycie wykorzystywanym poprzez rozweselanie innych, gdy tego potrzebują,