Sennik Nektar

    pić nektar - poprzez systematyczną pracę osiągasz wyznaczone cele
    widzieć jak ktoś pije nektar - czeka cię spokojna starość.