Sennik Mowa

    wygłosić mowę – kontakty z otoczeniem przyniosą ci zasłużoną radość
    słyszeć mowę – pozory mylą.