Modlitewnik

  Modlitewnik we śnie symbolizuje oparcie w samym sobie. Nie musisz szukać wsparcia i pomocy u innych, bo potrafisz najczęściej samodzielnie wyjść z opresji.
  ujrzeć – ktoś pocieszy cię w trudnej sytuacji
  zgubić go – nieopatrznie zaczniesz działać na własną szkodę, lepiej od razu przemyśl kierunek, w jakim zamierzasz podążać do wyznaczonego celu
  oddać komuś – błędnie i jednostronnie ocenisz pewną sytuację, co niestety odwróci się przeciwko tobie
  wyrzucić – sam sobie wyrządzisz krzywdę
  otrzymać od kogoś – otrzymasz wsparcie od poczciwego człowieka
  czytać – pochmurne dni w twoim życiu zaczną powoli przemijać.