Sennik Mężatka

    sen oznacza jakiś aspekt z Twojego życia, który jest stały, niezachwiany i niezawodny,
    sen może również odzwierciedlać Twoje aktualne relacje z żoną,