Sennik Matka

  Matka we śnie symbolizuje poczucie bezpieczeństwa, płodność, życiowy komfort oraz nowe wskazówki. Jeżeli śnisz o niej sporadycznie, wówczas sen oznacza, że twoje stosunki z nią są dobre; jeśli zaś śnisz o niej często, wówczas sen jest wezwaniem do opamiętania się lub wskazuje na brak samodzielności.
  ujrzeć ją - wykażesz się samodzielnością w jakimś ważnym działaniu
  widzieć ją, gdy jest już martwa - ostrzeżenie przed złymi skłonnościami
  rozmawiać z nią - nierozwiązane problemy
  wołająca cię matka - zaniedbujesz swoje obowiązki lub nie chcesz brać odpowiedzialności za własne czyny
  ujrzeć szczęśliwą matką, dbającą o własne dziecko - szczęście uśmiechnie się do ciebie szybko; to początek dobrej passy, szczególnie w miłości i w sferze finansów
  ujrzeć ją będącą w strachu o dziecko - twoje działanie cechować będzie słomiany ogień; łatwo będziesz się zapalać, ale twój entuzjazm szybko minie
  zapłakana - zapowiada się czas złośliwej wrogości, w którym narażony będziesz na złośliwą krytykę innych
  pijana matka – przeżyjesz duże rozczarowanie
  stracić ją - bądź przygotowany na to, że w powietrzu wisi konflikt i że musisz się liczyć z ostrą przeprawą
  śmierć matki – nie możesz wybaczyć sobie dawno podjętych decyzji; matka jest symbolem niepewnej postawy życiowej
  śnić, że jest się nią, w rzeczywistości nie będąc - musisz wykazać się większym współczuciem i opiekuńczością; odznaczasz się zbyt dużą obojętnością wobec własnego otoczenia i bliskich ci osób.