Sennik Lutnia

    grać na niej - oznacza własne nadzieje i pragnienia,
    słuchać jej - symbolizuje czystość i wiarę,