Łubianka

    widzieć - radość i szczęście
    zbierać do niej owoce - szczęście.