Łowy

    brać udział - brak Ci jakiś wewnętrznej potrzeby emocjonalnej bądź fizycznej,
    brać udział i zabić zwierzę - próbujesz tłumić lub niszczyć instynktowną część siebie,
    być ściganym podczas łowów - przytłoczenie życiowymi wyzwaniami,
    widzieć kogoś jak poluje na zwierzę - próbujesz zbliżyć się bardziej do jakiejś sytuacji bądź wyzwania,