Sennik Lot

    sen o locie oznacza nowe możliwości, wolność w aspektach, które kiedyś były ograniczone,
    być na pokładzie samolotu - oznacza działanie, które zamierzasz podjąć,
    opóźniony - wykazujesz gotowość do podjęcia jakiegoś działania bądź projektu,
    pragnąc go - bezradność lub utknięcie w jakiejś sytuacji,
    Aby dowiedzieć się więcej, zobacz także: latać