Sennik Listonosz

  zobaczyć listonosza - pragniesz na siłę wejść w bliższe relacje z jakimś człowiekiem
  rozmawiać z listonoszem - popadniesz w poważne tarapaty, z których długo nie będziesz mógł się wyplątać
  słyszeć listonosza - niespodziewana wizyta
  listonosz, który nie ma dla ciebie żadnego listu - rozczarowanie
  być listonoszem - ktoś powierzy ci swój sekret
  dawać list listonoszowi - bliska ci osoba skrzywdzi cię
  dostać przesyłkę od listonosza - otrzymasz złą wiadomość.