Sennik Latać

  Lot we śnie symbolizuje radość i wyzwolenie.
  lecieć bez przeszkód i widzieć krajobraz - zyskasz nowe i odmienne spojrzenie na świat oraz większą zdolność do kontrolowania siebie
  utrudnienia podczas lotu - brak zaufania; wahanie się w jakiejś sprawie lub brak kontroli nad jakąś sytuacją
  napotkać na przeszkody podczas lotu np. drzewa - ktoś stoi na twojej drodze do osiągnięcia sukcesu
  bać się lotu lub lecieć zbyt wysoko - boisz się wyzwań i sukcesów, być może nie jest to czas by podejmować jakieś ważne decyzje w życiu
  szybki lot - musisz uwierzyć w siebie i przestać się lękać
  na skrzydłach - szczęśliwy splot wydarzeń.
  Sen o lataniu opisywany jest jako doświadczenie pozytywne i bardzo radosne. Jeżeli podczas lotu odczuwasz lęk, oznacza to, że najprawdopodobniej boisz się nowych wyzwań i sukcesów. Być może nie jesteś jeszcze gotów do podejmowania kolejnych kroków w życiu. Jeśli natomiast podczas lotu napotykasz na przeszkody takie jak: linie energetyczne, drzewa lub góry, wówczas oznacza to, że ktoś stoi na twojej drodze do sukcesu. Trudności w lataniu sugerują również, że brak ci pewności siebie, odpowiedniej motywacji do działania lub wyznaczasz sobie cele niemożliwe do zrealizowania.

Latanie oznacza kontrolę

  Sen o lataniu oznacza przejmowanie kontroli nad własnym życiem. Jeśli we śnie lecisz z łatwością i cieszysz się rozpościerającym się pod sobą krajobrazem oznacza to, że w życiu bierzesz odpowiedzialność za własne czyny bądź jesteś żądny władzy.

Nowe perspektywy

  Latanie to także nowe życiowe perspektywy. Jeśli podczas lotu możesz patrzeć w dół i robisz to oznacza to, że na jakieś problemy musisz spojrzeć z szerszej perspektywy.

Symbol wolności

  Sen o lataniu jest symbolem wolności. Twoja zdolność do lotu we śnie oznacza, że nie ma rzeczy niemożliwych; możesz osiągnąć zatem bardzo wiele jeśli tylko tego zapragniesz.

Symbol ucieczki

  Latanie we śnie odzwierciedla chęć ucieczki od codziennych stresów i presji wywieranej przez otoczenie. Czasem zamiast rozwiązywać problemy lepiej wyciszyć się i spróbować uciec od wszystkiego.

Zawyżone poczucie własnej wartości

  Masz poczucie, że jesteś lepszy od innych bądź zdarza ci się patrzeć na innych z góry. Latanie we śnie daje bowiem poczucie, ze jest się niezwyciężonym i niepokonanym.