Sennik Łapówka

    być przekupionym, brać łapówkę - łatwo ulegasz wpływom, być może pozwalasz innym, by dyktowali Ci co masz robić, mimo że nie masz na to ochoty, zbierz siły i walcz z tym,
    wręczyć komuś - oczekujesz zbyt wiele od innych,
    dać policjantowi - wierzysz, że jesteś poza jakimś prawem i zasadami, być może masz nadzieję, że uda Ci się uciec od problemu w nieuczciwy sposób,
    widzieć lub siedzieć - wyrażasz skłonność do zwlekania i odkładania rzeczy na bok, często przyjmujesz bierną rolę, zamiast wychodzenia z własną inicjatywą,