Sennik Łania

    symbol gracji, współczucia, naturalnego piękna, świadczy również o niezależności i czujności,
    może również wskazywać na twoją naiwność lub nieświadomość pewnej sytuacji,