Sennik Laborant

    widzieć go lub z nim rozmawiać – pozytywne widoki na przyszłość
    być nim – spodziewaj się postępów we własnych przedsięwzięciach.

Zobacz także:

  • Broń
  • Sekundant
  • Nit