Kurczyć się

    Sen o kurczeniu się świadczy o braku poczucia własnej wartości oraz pewności siebie.
    kurczyć się - czujesz, że zostałeś pominięty lub niedoceniony w pewnej ważnej dla ciebie sytuacji
    widzieć jak inne osoby się kurczą - jeżeli śnisz o kimś, kogo znasz, sen świadczy o twoim poczuciu wyższości nad tą osobą; jeżeli natomiast śnisz o kimś, kogo nie znasz oznacza to, że potrzebujesz zasięgnąć rady mądrej osoby w jakiejś istotnej sprawie
    kurczące się obiekty - rzeczy materialne przestaną mieć dla ciebie taką wartość jak wcześniej.