Kupon

  Sen oznacza daleko idące problemy związane z niskim poważaniem ze strony innych ludzi. W negatywnym znaczeniu kupon może świadczyć o poczucie, że stajemy się dla kogoś ciężarem.
  ujrzeć – zdobędziesz pieniądze w bardzo lekki sposób
  znaleźć kupon – musisz być bardziej oszczędny, postaraj się w pełni zmaksymalizować swoje zasoby
  zgubić – przyjdzie ci walczyć o swoje prawa
  wypisywać kupony – jesteś osobą powszechnie szanowaną, ludzie ci ufają
  nieważny kupon – za wszelką cenę zechcesz uratować przegraną sprawę
  kupon odsetkowy – podejmiesz próby poprawienia swojej sytuacji materialnej.