Sennik Kulka

    Sen jest symbolem kompletności i jedności gdzie wszystko tworzy jedną całość,
    widzieć - musisz żyć w zgodzie z samym sobą, sen oznacza również, że musisz włożyć więcej inicjatywy w jakąś sytuację bądź relację, Twój brak dziania może być wynikiem nieśmiałości, którą należy przezwyciężyć,
    bawić się - Twoje obecne życie jest dla Ciebie dobrym miejscem do celebrowania i właściwej egzystencji,