Sennik Kufel

    zobaczyć - oznacza miłość do kogoś i dobre wychowanie
    pić z kufla - pokłócisz się z bliską ci osobą
    pełny kufel - jesteś osobą łatwowierną i zbyt życzliwą, którą łatwo wykorzystać
    pusty - starasz się zachować nadzieję, zbyt długo tkwisz w jakimś działaniu, być może nadszedł czas by z niego zrezygnować.