Sennik Krowa

  Wykażesz się bierną postawą i uległym charakterem; alternatywnie sen oznacza macierzyński instynkt lub poszukiwanie bezpiecznej przystani.
  zobaczyć krowę – szczęście
  łaciata krowa – brak emocjonalnego wsparcia ze strony bliskiej osoby
  zostać przez nią zaatakowanym – nie słuchaj się cudzych rad, bo mogą być one nieprzemyślane
  zobaczyć martwą krowę – pokonasz wszelkie przeszkody i cierpienia
  zobaczyć stado krów – brak ci spokoju w życiu
  doić krowę – będziesz ciężko pracować, lecz dzięki temu zarobisz dużo pieniędzy
  tłusta krowa – szczęście i obfitość
  mieć pokorną i dobrą krowę – spełnią się twoje pragnienia
  krowy pasące się na łące – będziesz wieść wygodne życie.