Sennik Krawiec

    zobaczyć krawca - sen reprezentuje własne umiejętności oraz kreatywność
    być u krawca - wszczniesz niepotrzebny spór
    być krawcem we śnie - musisz zmienić sposób postępowania i zacząć działać rozważniej
    kłócić się z krawcem - przeprowadzisz niekorzystną transakcję
    regulować rachunek u krawca - zażegnasz dawny konflikt.