Sennik Kościół

  Kościół we śnie jest symbolem ofiary; oznacza pokarm dla duszy i ciała, reprezentuje własny system wartości i rzeczy, które człowiek uważa za święte, jest także symbolem wiary.
  zobaczyć z zewnątrz – ktoś powstrzyma cię przed podjęciem nieprzemyślanego działania
  ujrzeć piękny, zadbany – z każdym dniem będziesz coraz bardziej rozkwitać, twoje potrzeby duchowe i emocjonalne zostaną wreszcie przez kogoś zaspokojone
  zrujnowany kościół – stracisz wiarę we własne możliwości, będziesz czuć się zagubiony i osamotniony
  zbombardowany kościół – z jakiegoś powodu nie możesz zaspokoić swoich potrzeb duchowych oraz zaniedbujesz swoich bliskich
  walący się – przestroga przed niebezpieczeństwem, którego nie uda ci sie uniknąć
  płonący kościół – podążasz złymi drogami w życiu
  wchodzić, być w kościele – szukasz wskazówek i duchowego oświecenia; pragniesz, by ktoś podał ci pomocną dłoń lub podniósł cię na duchu
  modlić się w kościele – twoje prośby zostaną spełnione
  odczuwać radość przebywając w kościele – twoja sytuacja życiowa stanie się stabilna a ty dzięki temu będziesz mieć silne poczucie bezpieczeństwa
  odczuwać smutek – towarzyszy ci poczucie rezygnacji i zwątpienia, czujesz, że twoje życie zmierza do nikąd
  zasnąć w kościele – po okresie przejściowych problemów i zwątpienia nabierzesz sił i pewności siebie i stoczysz wygraną walkę o poprawę swojego losu
  przechodzić obok i nie wejść do niego – błędy z przeszłości staną na drodze do osiągnięcia twoich celów
  wchodzić do kościoła z rodziną – przy wsparciu odpowiedzialnego człowieka znów wkroczysz na właściwą drogę w twoim życiu
  bić się w kościele – stoczysz wewnętrzną walkę dotyczącą własnych przekonań.