Sennik Kos

    ujrzeć – spełnienie skrytych nadziei
    słyszeć jego śpiew – oczekuj dobrych wieści
    ujrzeć kilka w jednym czasie – twoja sytuacja zmieni się na lepszą
    widzieć lecącego – pomyślność.