Sennik Konto

    masz świadomość swojej mocy oraz zasobów, które posiadasz,
    negatywnie sen może oznaczać własne słabości,
    pozytywnie oznacza wiarę we własne cele oraz umiejętność planowania oraz wykorzystywania nowych możliwości,

Zobacz także:

  • Rekord
  • Pamięć
  • Dzban