Sennik Konował

    Nie ma potrzeby tracić cennego czasu na bezwartościowe zajęcia.