Sennik Komisarz

    symbolizuje strukturę, zasady, moc, władzę i kontrolę, musisz położyć kres swojemu lekkomyślnemu zachowaniu,
    być aresztowanym przez niego - pragniesz zachować emocjonalną powściągliwość,
    być nim - reprezentuje własne poczucie moralności i sumienia,
    ścigający przestępcę - konflikt dotyczący własnych norm moralnych, powtarzający się sen może oznacza odpuszczenie lub poczucie winy,