Kometa

    Sen o komecie reprezentuje duże problemy lub zdarzenia, które nie mogą być przez nas ignorowane, dopóki nie znikną. Sen może także odzwierciedlać obecność jakiejś osoby bądź osób, które wymagają od nas większej uwagi.
zobaczyć – by ruszyć do przodu i osiągnąć upragnione cele musisz uwolnić się od obciążeń emocjonalnych i fizycznych
    jeżeli młoda osoba śni o komecie – taki sen wróży tragiczne wydarzenie
    oddalająca się – realizacja planów przesunie się w czasie
    czerwona – ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem
    przeczytać o jej odnalezieniu – zmienią się twoje preferencje polityczne.