Sennik Kołek

    wbijać - nieciekawa sytuacja bądź relacja, która jest niestabilna lub ulega rozpadowi,
    widzieć - poczucie uwięzienia,