Sennik Koks

    Nowe przedsięwzięcie, którego się podejmiesz nie ma szans na powodzenie.

Zobacz także:

  • Dym
  • Reflektor
  • Tworzyć