Sennik Koks

    Nowe przedsięwzięcie, którego się podejmiesz nie ma szans na powodzenie.