Sennik Kit

    zobaczyć kit – możesz liczyć na wiernych przyjaciół
    używać kit - sen ma związek z jakąś osobą, sytuacją bądź relacją, którą nadal docierasz
    mieć kit na rękach - łatwo ulegasz wpływom innych

Zobacz także:

  • Puch
  • Pogoda
  • Parasol