Sennik Kiosk

    zobaczyć - wyrażasz otwartość i wrażliwość wobec jakiegoś działania bądź relacji, szukasz porady i chcesz obrać właściwy kierunek w swoim życiu,