Sennik Katechizm

    Sen o więzi z matką, wskazówka, aby wziąć sobie do serca jej rady,

Zobacz także:

  • Wylewać
  • Wiosła
  • Ucisk