Sennik Kasjer

    zobaczyć - dokonujesz ponownej oceny swojego życia i tego, co już zostało osiągnięte, sen może także oznaczać wyplątanie się z jakiejś sytuacji lub relacji,