Sennik Karabin maszynowy

    widzieć lub słyszeć – uważaj, by swoją lekceważącą postawą nie zranić wszystkich do ciebie zaangażowanych uczuciowo osób
    strzelać z niego – podejmiesz się spraw wymagających ciężkiej pracy lub co do których inni mają wątpliwości.