Sennik Kapłan

  Sen obrazuje nasze potrzeby duchowe, poczucie moralności i przekonań religijnych. Jest także symbolem czystości, abstynencji, poszukiwania nowych wskazówek w życiu lub potrzeb seksualnych.
  zobaczyć - długie i szczęśliwe życie
  potępiać go lub widzieć despotycznego - oznacza niezachwianą władzę i nadopiekuńczość lub poczucie, że życie nie ma jasnych i wartościowych zasad
  widzieć grono - ktoś wyjawi twój sekret
   być nim - odegrasz ważną funkcję w jakimś przedsięwzięciu.