Kąpielówki

    ujrzeć je – nie działaj pochopnie, poczekaj na rozwój wypadków
    nosić je – pokonasz swojego wroga
    nowe – dobrobyt
    stare i zniszczone – starasz się zmyć z siebie grzechy przeszłości
    wyrzucić je - nie działaj pochopnie, poczekaj na rozwój wypadków.